Pravidla označování potravin

Povinné informace uváděné u balených potravin

Jaké informace musí výrobce uvádět?

 • název potraviny
 • seznam obsažených složek (včetně přísad)
 • informace o alergenech
 • množství některých složek
 • označení data (minimální trvanlivost do / spotřebujte do)
 • zemi původu, je-li to nutné kvůli srozumitelnosti pro spotřebitele (příklad: výrobky, které mají na obalu zobrazenou vlajku státu nebo známou dominantu)
 • jméno a adresu provozovatele potravinářského podniku usazeného v EU nebo dovozce
 • čisté množství
 • případné zvláštní podmínky uchovávání a použití
 • návod k použití v případě potřeby
 • obsah alkoholu u nápojů (je-li vyšší než 1,2 %)
 • výživové údaje

Podle právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů musí některé potravinářské výrobky rovněž obsahovat zvláštní upozornění týkající se například složek, které nejsou doporučené ke konzumaci dětem (např. kofein).

Informace o alergenech

Všechny přítomné alergeny musí být v seznamu složek zvýrazněny, například použitím odlišného typu písma, velikosti písma nebo barvy pozadí.

Není-li seznam složek na potravině uveden, musí být u označení alergenů uvedeno slovo „obsahuje“, po němž následuje název alergenu.

Právní předpisy EU